Publicerat i Competition

DEN HÄR TÄVLINGEN ÄR TYVÄRR AVSLUTAD, MEN KIKA GÄRNA IN SNART IGEN FÖR ATT DELTA I KOMMANDE TÄVLINGAR.

Nyligen la vi upp vår lilla bloggserie om trafikregler och annat "bra-att-veta" för svenska cyklister. Nu tänkte vi kolla om du snappat upp lite kunskap längs vägen, så vi har bestämt oss för att ha en liten TÄVLING. Allt du behöver göra är att läsa våra 3 bloggar i serien "Cyklist i Sverige" och därefter svara på frågorna här nedan så kan du vinna denna schyssta sadel ifrån Sporttourer!

Lycka till!

 

 

Tävlingsformulär

Allmänna villkor

Behörighet

Tävlingen är öppen för deltagare som finns bosatta i Europa. Wiggles anställda och andra representanter för deras dotterbolag samt rådgivare och deras närmaste familj får inte delta i tävlingen. Om du väljer att delta innebär det att du accepterar dessa regler. Wiggle kan endast godkänna tävlingsbidrag som är fullständiga och har skickats in enligt det angivna formatet. Deltagare måste vara minst 18 år. Du måste omgående meddela Wiggle om du lägger märke till en potentiell säkerhetsöverträdelse såsom otillåtet yppande eller användning av ditt lösenord, användarnamn eller e-postadress. Wiggle förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare från prisutlottningen om det bedöms att deltagaren inte har uppfyllt dessa villkor.

Hur du deltar

Fyll helt enkelt i formuläret på Wiggles bloggsida med dina personuppgifter och svara på tävlingsfrågan. Vinnaren måste vara minst 18 år för att delta. Priset har inget kontantvärde och kan inte överlåtas. Genom att gå med i tävlingen samtycker du till att Wiggle för vidare dina uppgifter till en relevant tredje part i syftet att kontakta dig direkt ifall du visar dig vara vinnaren. Om du inte önskar dela med dig av dina uppgifter väljer du alternativet att inte dela din personliga information i adressformuläret.

Tävlingsperioden

Tävlingen startar klockan 10.00 (svensk tid) den 16 november 2015 och avslutas klockan 00.59 (svensk tid) den 22 november 2015. Att delta mer än en gång, kopiera sitt tävlingsbidrag eller på annat sätt reproducera sitt bidrag är inte tillåtet. Wiggle kan omgående stänga ett konto som bedöms sända ut eller på annat sätt vara kopplat till ”spam” eller annan oönskad skräppost. Tävlingsbidrag som fylls i på ett sätt som inte överensstämmer med dessa regler kommer att diskvalificeras och deltagaren kommer att förlora sin behörighet till deltagande i Wiggles tävlingar i framtiden.

Wiggle tar inte ansvar för: (a) misslyckanden i att ta emot tävlingsbidrag till följd av överföringsfel och andra förhållanden bortom rimlig kontroll, (b) sena, förlorade, borttappade, förvanskade eller förvrängda överföringar eller tävlingsbidrag, (c) tekniska driftavbrott eller fel relaterade till telefon, elektronik, hårdvara, mjukvara, nätverk, internet eller annan data och kommunikation, (d) avbrott, skador, förluster eller förstörelse som orsakats av händelser bortom Wiggles kontroll, eller (e) tryckfel eller typografiska fel i materialen som är förenade med prisutlottningen.

Urval av vinnare

Prisvinnaren väljs ut av Wiggle efter att tävlingsperioden avslutats. Vinnaren kommer att informeras om vinsten via e-post inom en dag. Prisvinnaren har därefter två dagar på sig att svara Wiggle. Genom att gå med i tävlingen samtycker du till att Wiggle för vidare dina uppgifter till en relevant tredje part i syftet att kontakta dig direkt ifall du visar dig vara vinnaren.

Om en utvald vinnare eller alternativ vinnare inte går att få tag på, är obehörig eller underlåter att göra anspråk på priset kommer vinnaren eller den alternativa vinnaren att förverka sitt pris och det kommer att tilldelas en alternativ vinnare. Priserna kan inte överlåtas och ingen ersättning (inklusive kontanter) kommer att ges förutom i det fall då Wiggle väljer att ersätta ett pris med ett annat till samma värde eller högre. Det ej avhämtade priset behålls i Wiggles ägo. Den här processen är slutgiltig och ingen korrespondens kommer att påbörjas. Endast vinnaren kommer att notifieras.

Allmän ansvarsbefrielse

Genom att gå med i tävlingen frigör du Wiggle, relevanta tredje parter och alla deras respektive dotterbolag, chefer, tjänstemän, anställda, representanter och kontor från allt ansvar för krav, kostnader, skador, förluster eller all slags förstörelse som uppstår i anslutning till tävlingen eller i samband med mottagande, ägande eller användning av priset (förutom i de fall det är förbjudet i lag).

Vinnare

Genom att ta emot priset samtycker deltagaren till att dennes namn, adress och liknande samt prisinformation får användas i marknadsföringssyfte och andra ändamål utan någon betalning, förutom där det är förbjudet i lag. Vinnaren kan behöva medverka i Wiggles marknadsföringsaktiviteter. Genom att gå med i tävlingen samtycker du till att medverka i Wiggles marknadsföringsaktiviteter, inklusive att skapa en paragraf för Wiggles blogg och relaterad PR.

Wiggle står för prisutlottningen och äger, tillsammans med sina dotterbolag, upphovsrätten © till tävlingen och allt medföljande material. Alla rättigheter förbehålls. Deltagare går med på att bindas av dessa officiella regler och av Wiggles beslut som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. Wiggle förbehåller sig rätten att, i så stor utsträckning som den tillämpliga lagen tillåter det, ändra dessa regler eller avbryta tävlingen när som helst enligt eget omdöme. Deltagare som bryter mot dessa villkor, som manipulerar tävlingen eller ägnar sig åt något handhavande som är skadligt eller orättvist mot Wiggle, tävlingen eller någon annan deltagare (i alla dessa fall sker bedömningen enligt Wiggles eget omdöme) kan komma att diskvalificeras från tävlingen.